• Hotline:

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

– Sản phẩm nếu đeo chật rộng có thể đổi trả.